A hagyományos (tíz-húsz évvel ezelőtti) ipari informatikai megoldások létrehozásakor még nem foglalkoztak különösebben kiberbiztonsági kérdésekkel. A berendezések vezérlőrendszere sziget-üzemben, a vállalati informatikai rendszertől függetlenül működött, ezért a tervezők nem tartottak illetéktelen külső behatolástól. A Stuxnet vírus 2010-es felfedezése azonban rámutatott, hogy az ipari vezérlőrendszerek támadhatók, és kiszámíthatatlan méretű kár keletkezhet a behatolás következtében. A 2010-es évek informatikai biztonsági követelményei arra irányultak, hogy a vezérlőeszközöket hermetikusan elszigeteljék a külvilágtól.

Az Ipar 4.0-s rendszerek esetében azonban elkerülhetetlen az adatkapcsolat az egyes berendezések, illetve termelésvezérlési és a vállalati hálózat között, mivel az üzleti illetve mérnöki rendszerek elemző és megjelenítő komponenseit el kell látni a szükséges információval. A gépi tanuló algoritmusok tanításához és használatához is szükséges adatátjárás a felhőszolgáltatás és a termelésvezérlő rendszer között. A külső támogatást végző szolgáltatók is sok esetben igényel(né)nek távoli hozzáférést vagy legalább is adatkapcsolatot. Mindezek azonban súlyos biztonsági problémát vetnek fel.

Állandó feszültség alakul ki így a megoldásokat kereső szakemberek és az ipari infrastruktúrát üzemeltető rendszergazdák között, hiszen az utóbbiak semmiféle hozzáférést nem engednek a belső hálózathoz, különben sérülékennyé teszik a gondosan őrzött rendszert. Ha pedig kevésbé szigorúak, és lehetőséget adnak a hálózaton keresztüli távoli hozzáférésre, azzal akármennyire biztonságosnak is látszik, mégis kaput nyitnak a külvilág felé, és ezzel már nem zárható ki az illetéktelen behatolás lehetősége. Erre a kihívásra több megoldás is született, az alkalmazás-virtualizálástól kezdve a biztonságos ipari adatleválasztókig.

Cégünk vállalja ügyfeleink meglévő ipari IT-infrastruktúrájának biztonsági szempontból történő felmérését, és megoldásokat tudunk nyújtani egyrészt a sérülékenységek „befoltozására”, másrészt az adatok biztonságos ki-be juttatására. Támogatást tudunk nyújtani új beruházások biztonsági kockázatainak feltárásához és megszüntetéséhez.