Az ipari informatikai rendszert nem lehet ugyanolyan szempontok szerint felmérni, mint egy általános vállalati számítógépes infrastruktúrát. Bár vannak hasonlóságok, mégsem ugyanazok a rendszeradminisztrátori feladatok.
Az egyik legnagyobb különbség az, hogy míg a vállalati hálózat számítógépein általában egyfajta operációs rendszer fut, és meghatározott, egységes programcsomagból lehet alkalmazásokat választani és telepíteni rájuk, az ipari IT-rendszerhez többfajta, egészen eltérő felépítésű számítógép kapcsolódik, többféle operációs rendszerrel, és a számítógépek többségén más-más alkalmazás fut.
Ezeken a speciális számítógépeken végzett minden változtatás (például az operációsrendszer-frissítés is) kockázatos. Minden beavatkozás előzetes tesztelést és komoly előkészítési munkálatokat igényel, nehogy a változtatás után használhatatlanná váljon az eszköz, és ezzel a gyártás folytonossága kerüljön veszélybe.
A kockázatok csökkentése érdekében minden számítógépes alrendszerhez tartoznia kell egy vészhelyzeti helyreállítási tervnek, amely pontosan leírja, hogy meghibásodás esetén mi a teendő, hogy az eszköz által biztosított funkciók minél gyorsabban újra működhessenek.
Minden eszközhöz el kell készíteni a minél teljesebb körű hardver-szoftver dokumentációt is, amely többek között tartalmazza a hardver alkatrészeinek felsorolását, a telepített szoftverek listáját, a hardver és minden egyes alkalmazott szoftver életciklus-információit, a hardvert és szoftvereket támogató cégek vagy személyek megnevezését és elérhetőségét, a támogatási szerződések másolatát, a hardver és a szoftverek felhasználói kézikönyveit, a biztonsági mentések készítésének eljárásrendjét, a szoftverek licencinformációit, a számítógéphez kapcsolódó perifériák és egyéb eszközök felsorolását és a kapcsolódási módjuk leírását stb.
Minden számítógépet meg kell vizsgálni kiberbiztonsági és üzembiztonsági szempontból, majd ugyanezt a vizsgálatot el kell végezni minden hardver- vagy szoftverváltoztatás után.
Cégünk kedvező áron segítséget nyújt ügyfeleinknek ezeknek a nagy erőforrásigényű feladatoknak az elvégzésében. Felmérjük a meglévő rendszer elemeit, a hiányosságokról és kockázatokról dokumentumot készítünk. Szükség esetén elkészítjük a vészhelyzeti helyreállítási terveket, a hardver- és szoftverdokumentációkat, akcióterveket készítünk a hiányosságok kijavítására, és segítünk azok végrehajtásában is.